Hitoloji.com’a üye olduğunuz andan itibaren, hitoloji.com kayıtlı Üyelerinden topladığı bilgilerin kullanımı ile ilgili politikası ve Üyelerin sahip olduğu haklar;

1. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile hitoloji.com ve iştirakleri dışındaki kuruluşlara dağıtılarak reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmaz.

2. Bize verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, sizin onayınız dışında diğer üyelere açılmaz. Ancak bu bilgiler, firmamızın kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

3. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

4. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dâhilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır.